ĽAHČENÉ SLAMOHLINENÉ PRIEČKY

HĽADÁTE ALTERNATÍVU K BEŽNÝM PRIEČKAM?

Sme zvyknutí na priečky z tehál, odľahčených tvárnic, alternatívne na priečky z OSB. Sú však aj iné prírodnejšie alternatívy, pri ktorých je nižšia ekologická stopa a vďaka použitým materiálom rovnaká, alebo aj vyššia kvalita bývania. Slamohlinené priečky majú drevený rošt, ktorý slúži ako podporná konštrukcia pre zmes slamy a riedkej ílovej kaše vkladanej do debnenia. Po vyschnutí a omietnutí majú stabilitu bežných priečok.

Konštrukcia priečky
Dokončená priečka
ukážka priečky
vkladanie zmesi do debnenia

Výhody

  • Vhodná alternatíva k bežným priečkam v slamených (ale aj iných) domoch
  • Nízka hmotnosť priečky. Je teda veľmi vhodná napríklad do podkrovia domu  s drevenou nosnou konštrukciou, kde je požiadavka na nižšie zaťaženie konštrukcie.
  • Po vyschnutí priečky ju je možné priamo omietať bez potreby kotvenia nosiča omietky (napr. rákosová rohož). Napríklad na priečku zhotovenú z OSB dosiek s nejakou izoláciou vo vnútri je potrebné ešte ukotviť rákosovú rohož, aby ju bolo možné omietnuť hlinenými omietkami. S tým sú spojené ďaľšie náklady na materiál (rákosová rohož) a náklady na prácu (kotvenie rohože na OSB dosku)
  • Nízka cena vstupného materiálu
  • Výborné zvukovo-izolačné vlastnosti

Nevýhody

  • Pomalšie schnutie priečky po zhotovení. Je potrebné zabezpečiť dostatočné prúdenie vzduchu a dostatočne vysokú teplotu priestoru, aby priečka čo najrýchlejšie vyschla.
Scroll to Top
Scroll to Top