SLAMA

História stavania zo slamy

Najznámejšie sú počiatky stavania zo slamy z USA v 19. storočí. Tam začali po vynájdení balíkovacieho stroja z núdze vyrábať balíky zo sena, z ktorých mali byť dočasné obydlia. Spočiatku neboli ani omietnuté. Keďže obyvatelia týchto domov rýchlo objavili ich dobré tepelnoizolačné vlastnosti, stali sa z nich trvalé obydlia. Mnohé z nich stoja a používajú sa dodnes. Paradoxne práve prvé domy boli postavené iba z balíkov slamy rovnako ako sa stavia z tehál, čiže steny boli nosné a strecha sa položila priamo na balíky. Dnes sú viac rozšírené slamené domy s nosnou drevenou konštrukciou, preto "paradoxne". V Európe sa spomína ako prvé Francúzsko, kde okolo roku 1920 bola postavená prvá a dokonca dvojpodlažná budova zo slamy. Tá mala drevenú nosnú konštrukciu. Na Slovensku sa v minulosti zo slamy budovali skôr strechy. Prvé stavby z balíkov slamy sa u nás objavili až po roku 2000.

Zatepľovanie domov slamou

Aké práce so slamou ponúkame?

Výhody

 • Slama vyrastie za jeden rok na rozdiel napríklad od dreva
 • Po skončení životnosti domu je možné ju jednoducho skompostovať, čím myslíme na to, čo tu zanecháme svojim potomkom
 • Slamené balíky sú veľmi lacné oproti bežným stavebným materiálom. Oproti bežným materiálom sa jedná o zlomkové ceny. Treba však myslieť na to, že slama je len malá časť celého domu.
 • Slamené balíky majú široký rozsah použitia. Môžeme nimi izolovať steny, stropy, podlahy, strechy, dodatočne izolovať starší dom
 • Nízka energetická náročnosť pri výrobe balíkov
 • Slama je veľmi vhodná pri svojpomocnej výstavbe. Pre jednoduchosť spracovania s ňou môžu pracovať aj nekvalifikovaní pracovníci
 • Použitím slamených balíkov je možné vytvoriť difúzne otvorenú konštrukciu, to znamená, že dom prepúšťa pary a “dýcha” 
 • Znižuje prehrievanie domu v lete (pri správnom presahu strechy ponad veľké presklené otvory) a v zime naopak poskytuje tepelný komfort.

Nevýhody

 • Nie je možné ju kúpiť hocikedy počas roka v stavebninách a myslieť na zabezpečenie balíkov vopred. Rovnako je to so skladovaním. Pri nákupe vopred je potrebný skladový priestor. 
 • Výplň zo slamených balíkov môže byť pracnejšia ako stavanie z bežných materiálov (napr. tehly). Platí to však skôr pri nízkej kvalite balíkov. Kvalitné balíky s dostatočnou hustotou môžu ušetriť veľa ďaľších nákladov na prácu.
 • Môže sa stať, že ak je daždivé leto, tak kvalita balíkov nebude ideálna, prípadne nestihnete balíkovanie zabezpečiť v správnom čase
Prečo radi pracujeme so slamou my?

My považujeme slamu za jeden z materiálov budúcnosti. Tendencia je stúpajúca už teraz. Niekedy sú to len predsudky, ktoré nám bránia stavať zo slamy. Máme predsudky typu: “Čo si o mne budú myslieť susedia”, “Zožerú mi to myši”, alebo “Zhorí to ako fakľa”. Treba povedať, že dom zo slamy nie je lacnejší ako bežný dom, pretože väčšina ostatných častí domu je z úplne rovnakých materiálov ako bežný dom (základy, voda, elektrina, kúrenie, strecha). Slama je iba malá časť celej stavby. Stavba môže byť lacnejšia ak si budúci majiteľ domu vie pomôcť so stavbou svojpomocne, prípadne s príležitostnou odbornou asistenciou. O myšiach treba povedať, že pri dodržaní správnych stavebných postupov sa na stavbe nevyskytujú o nič viac ako v bežných domoch (tendencie myší hľadať úkryt na jeseň). Pokiaľ ide o horľavosť, tak celá slamená izolácia je zakrytá najčastejšie hlinenou omietkou bez prístupu vzduchu a teda požiar z tohto dôvodu nehrozí. Je zaujímavé, že nikto sa nebojí drevených prvkov v interiéri (ktoré sú určite zraniteľnejšie) iba preto, že je dlhšia tradícia stavania z dreva a sme na drevo v interiéri zvyknutí. Najväčšie škody v predsudkoch však podľa nás napáchala rozprávka o troch prasiatkach 🙂 Treba ju prepracovať. Doporučujeme navštíviť nejaký dom zo slamy pre tých, čo k tomu inklinujú, ale majú rôzne obavy. Jedno videnie je viac než sto prečítaných článkov. Občianske združenie ARTUR (propaguje trvaloudržateľnú architektúru a vzdeláva v oblasti prírodného staviteľstva) má databázu slamených domov postavených na Slovensku a pravidelne organizuje Dni otvorených dverí po dohode s majiteľom domu. www.ozartur.sk

Scroll to Top
Scroll to Top